Glycemische index en lading


Om te bepalen of een product in de snelle of langzame categorie valt, wordt gekeken naar de Glycemische index (GI) en de Glycemische lading (GL) van het voedingsmiddel. De GI geeft via een getal aan hoe snel deze door het bloed wordt opgenomen, een laag getal staat voor een langzame verwerking en een hoog getal betekent een snelle opname. Via de GL wordt de hoeveelheid bepaalt die je gebruikt van een product. Door deze beide te berekenen kom je tot een eindresultaat van het totale aantal koolhydraten.